LATEST NEWS
The tortoise database is now available! This database contains records of more than 2500 eggs laid from 1980-2010 by a group of T.hermanni and T.marginata and the follow up of more than 1000 hatchlings.

 

Schildpadden Centrum Waterland

In het Schildpadden Centrum Waterland worden Europese landschildpadden gehouden, zoals de Griekse landschildpad (Testudo hermanni), de breedrandschildpad (Testudo marginata) en kruisingen tussen breedrandschildpadden en Moorse schildpadden (Testudo graeca). Ook zijn populaties van de Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) en de Amerikaanse sierschildpad (Chrysemys picta dorsalis) aanwezig. Sinds 1980 vindt onderzoek plaats naar de effecten van de omgeving, zoals bijvoorbeeld de broedstooftemperatuur op de bevruchting en ontwikkeling van Griekse landschildpadden en breedrandschildpadden.

Meer informatie vindt u op deze website. Maar u kunt ook contact opnemen met het Schildpadden Centrum.

een schildpaddenverblijf

Tortoise Centre Waterland

The Tortoise Centre Waterland houses Testudo hermanni, Testudo marginata and cross breedings of Testudo marginata with Testudo graeca. Since 1980 investigation of the effects of environmental parameters like incubation temperatures on the incubation and sex ratio of Testudo hermanni and Testudo marginata have been performed.

You can find detailed information on this web site. Alternatively, you can contact the Tortoise Centre.